Przerywacz zagród minowych

Wikipedia:Weryfikowalność
Ten artykuł od 2021-04 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.
Niemiecki Sperrbrecher 131

Przerywacz zagród minowych - pomocnicza jednostka pływająca (zwykle przerobiona ze statku handlowego lub niewykończonego kadłuba) o podwyższonej odporności na wybuch min podwodnych, często bezzałogowa, przeznaczona do szybkiego przebijania przejść w zagrodach minowych poprzez pobudzanie min polami fizycznymi własnego kadłuba. W ramach zwiększania odporności wypełnia się ładownie materiałem pływającym, montuje dodatkowe elementy wzmacniające kadłub (wzdłużniki). Mniejsze jednostki mogą być przystosowane do holowania przez helikopter. Przerywacze zagród minowych są rzadko używane. Około 100 statków zostało zaadaptowanych do tej roli i użytych przez Niemcy podczas II wojny światowej (oznaczane Sperrbrecher). Były one wyposażone w generator pola magnetycznego, powodujący eksplozję min magnetycznych w pewnej odległości, lecz straty wśród tych jednostek były spore.

Linki zewnętrzne

  • Sperrbrecher History